Ekstern stråleterapi ved prostatacancer

Sidefelt. Frontalfelt. Prostata markert med rødt, rektum med oransje og urinblæren med blått. Grønne streker viser avgrensingen av strålefeltet med blykiler i akselleratoren.