Anlegge stomi

Bøylekolostomi sett fra siden før åpning. Tarmen deles ikke, men trekkes ut som en bøyle gjennom bukveggen. Bøylen holdes på plass med en stav.

Vis markering på bildet:
Stav
Fjern markering