CIN3 med "Cuffing" tegn

CIN3 med "Cuffing" tegn; nedvekst av atypiskt fortykket acetohvitt epitel i krypter. CIN i kjertler, normalt sylinderepitel i bunn.

Foto: Eva Rylander