Stråleterapi av aksilleregion ved malignt lymfom

Aksillefelt med supra- og infraclavikulærregionen.