Lav fremre reseksjon

Disseksjon rundt mesorektale fascie, og deling av tarmen ved lav fremre reseksjon