Diagnostikk av kronisk lymfatisk leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget perfiert blod fra pasient med kronisk lymfatisk leukemi. Kjerneholdige celler med klumpete kromatin.

Vis markering på bildet:
Celler med klumpete kromatin
Fjern markering