Anlegge stomi

Symmetrisk bøylekolostomi sett ovenfra. Det legges åpning på toppen av den uttrukne omvendte U. Stomien får da to åpninger, en tilførende fra ventrikkelen og en fraførende til endetarmen. Til- og fraførende tarm faller likt i forhold til åpningen.

Vis markering på bildet:
Stav
Fjern markering