Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Utstyr til finnålsaspirasjon. Fra nederst: spinalnål, sprøyteholder, sprøyte, nåleveileder og ultralydprobe med kondom.