Ultralydveiledet biopsi ved bløtvevssarkom

Når biopsipistolen trekkes av skytes først mandrengen fram. Vevet synker da ned i hakket og kuttes av selve kanylen som skytes fram umiddelbart etter mandrengen.