Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Parametriene kuperes og omstikkes.