Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Utstyr til pistolbiopsi. Fra nederst: biopsinål, biopsipistol, nåleveileder og ultralydprobe med kondom.