Strålebehandling av intrakraniale svulster

Strålefelt og isodosekurver ved doseplanlegging av et gliom i venstre temporallapp.