Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Philadelphiakromosom