Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget benmarg fra pasient med ALL, L1. Blaster med meget sparsom cytoplasmabrem.

Vis markering på bildet:
Blaster
Fjern markering