Ekstern stråleterapi ved prostatacancer

Doseplan. Isodosekurver i snitt av prostata.