TransformasjonssonerVis markering på bildet:
Sylinderepitel

TZ 1: Opprinnelige SCJ
TZ 1: Nye SCJ synlig

TZ 2: Nye SCJ synlig hvis man åpner cervixkanal

TZ 3: Nye SCJ ikke synlig

Fjern markering