Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Engangs biopsipistol