Ekstern stråleterapi ved prostatacancer

Frontalfelt. Prostata markert med rødt. Grønne streker viser avgrensingen av strålefeltet med blykiler i akselleratoren.