Leverarterieembolisering

Effekt av leverarterieembolisering. Her er arterien til høyre leverlapp embolisert (venstre). Ved CT-kontroll 6 mnd. senere (høyre) er det betydelig tilbakegang av svulstmengden i høyre leverlapp. Man ser imidlertid at svulstmengden i venstre leverlapp har økt.

Vis markering på bildet:
Levermetastaser
Fjern markering