Mandibelreseksjon

Nasolabiallapp. Situasjonen 1. postoperative dag. Pasienten har ernæringssonde for å unngå unødig belastning på sår. Lappen har grodd til slimhinekantene og ben i løpet av 3-4uker og kan da kuperes.