BCG-instillasjon i blære

BCG blandes i 50 ml NaCl ved hjelp av lukket overgangslange.