Diagnostikk av kronisk lymfatisk leukemi

Karakteristisk immunfenotype ved kronisk lymfatisk leukemi.