Ventrikkelreseksjon/total gastrektomi

Rekonstruksjon ved Billroth I