Ekstern stråleterapi ved prostatacancer

Dosefordeling i forhold til beskrevet planlagt dose i feltet. Grå felt: 25 %. Lilla felt: > 50 %. Gult felt: 95–100 %.