Lav fremre reseksjon

Ende-til-ende-anastomose mellom rektum og kolon.