Lav fremre reseksjon

Spesialinstrument for sirkulær stifte-anastomose.