Cystoskopi med instillasjon av Hexvix i blæren

Carcinoma in situ (Tis). Visualiseres tydelig med blått lys som fluoreserende område på bildet til venstre. Bildet til høyre viser samme område sett i vanlig, hvitt lys.

Vis markering på bildet:
Tis
Fjern markering