Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget benmarg fra pasient med ALL, L2. Blaster med relativt rikelig, og i dette tilfellet også vakuoler, i cytoplasma. Cytokjemisk farging og immunfenotyping er nødvendig for å avklare linjetilhørighet og modenhetsgrad. Vakuoler i cytoplasma gir differensialdiagnostiske problemer overfor L3, men cytoplasma er mindre basofilt ved L2. Vakuoler i cytoplasma er ikke typisk ved L2.

Vis markering på bildet:
Vakuoler
Fjern markering