Lav fremre reseksjon

Ende-til-side-anastomose mellom rektum og kolon.