Benmargsaspirasjon og -biopsi fra hoftekam

Engangs aspirasjonskanyle