Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Biopsipistol