Brachyterapi

Den radioaktive iridiumkilden føres fra strålemaskinen, via fleksible slanger til plastkatetre plassert i tungen.