Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Urincytologi ved urotelkreft

Gjennomføring

 • Hell urinprøven over i 50 ml reagensrør
 • Sentrifuger prøven i 10 minutter ved 2000 omdreininger
 • Hell av supernatanten 
 • Bunnfallet blandes med PreserveCyt løsning
 • La dette stå i minst 15 minutter
 • ThinPrep-maskinen klargjøres
  • Sett inn filter med holder
  • "Fix-bath" beholder fylles med 70 % etanol
  • ThinPrep-objektglass
  • PreserveCyt Solution-beholder med det fikserte materialet 
 • Start maskinen  (program 2)
 • Når prøven er ferdig "kjørt" ta ThinPrep glasset fra "fix-bath" beholder
 • La prøven tørke
 • Rutinefarg i fargemaskin med Papanicolaou. Husk: Kun et bad Hematoxylin
 • Montér utstrykene med en gang - hvis ikke settes de i xylen for å unngå  "Cornflakes"

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020