Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Urincytologi ved urotelkreft

Forberedelser

  • Urin til cytologisk undersøkelse tas fra urin (spontan, fra kateter eller fra ileumblære)
  • Ikke natturin
  • Prøven fikseres med 70 % etanol/urin i forholdet 50/50, og sendes som vanlig forsendelse
  • Det bør minst tas to, helst tre prøver til cytologi fra forskjellige blæretømninger

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020