Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Urincytologi ved urotelkreft

Utstyr

  • Reagensrør
  • Objektglass med mattert ende
  • 70 % etanol
  • Sentrifuge
  • PreserveCyt løsning
  • ThinPrep-maskin
  • Papanicolaou

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020