Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cystoskopi med fotodynamisk diagnostikk (PDD)

Forberedelser

  • Dekk opp med utstyr til steril kateteriseringsprosedyre
  • Bland hexaminolevulinate-oppløsningen. Preparatet fås som pulver på hetteglass sammen med væske til oppløsning. Hvert hetteglass med pulver inneholder 85 mg hexaminolevulinat i form av 100 mg hexaminolevulinathydroklorid.
  • Overfør 50 ml av oppløsningsvæsken til en steril 50 ml sprøyte. Tilsett cirka 5 ml av væsken til hetteglasset med pulver.
  • Rist forsiktig slik at pulveret oppløses
  • Overfør oppløsningen tilbake i 50 ml sprøyten og bland innholdet forsiktig
  • Tilsett cirka 5 ml av oppløsningen fra sprøyten til hetteglasset igjen og trekk tilbake, gjenta enda to ganger, og se til at alt pulveret er overført til sprøyten
  • Ferdigblandet oppløsning skal være klar, fargeløs eller lys gul
  • Oppbevaringstiden bør ikke overstige 2 timer etter utblanding
  • Det anbefales at ubenyttet produkt kastes

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020