Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Komplikasjonsbehandling ved kreft i urinblæren

Både kjemo- og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere plager pasienten opplever. Under/etter instillasjonsbehandling med BCG i urinblæren kan pasienten oppleve ulike former for ubehag. Her kan det også være nødvendig med ulike støttetiltak for å redusere pasientens plager.

Bivirkninger av kjemoterapi 

 • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig.
 • Påvirkning av benmargsfunksjonen, især granulocytopoesen. Dette kan i noen tilfeller medføre behov for stimulasjon av denne for å kunne gjennomføre relevant behandling.
 • Anemi
 • Håravfall
 • Oto-/nefrotoksisitet (cisplatin)

Bivirkninger av stråleterapi 

 • Kvalme. Kombinasjon med kjemoterapi øker kvalmen. Det er vanlig at pasienter taper 5–6 kg i vekt grunnet dårlig appetitt under behandlingen.
 • Anemi. Man tilstreber vanligvis et hemoglobin-nivå over 11 g/dl under behandlingen.

Bivirkninger av BCG-instillasjon i urinblæren 

 • Dysuri og andre symptomer på irritasjon og betennelse i blære/urinveier. Hyppig og sviende vannlatning er vanlig de første dagene etter hver behandling.
 • Feber
 • Slapphet
 • Influensaliknende syndrom. Vanligst samme dag og dagen etter behandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020