Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BCG-instillasjon i blære

Oppfølging

  • Pasienten kan reise hjem etter behandlingen
  • Oppløsningen skal holdes inne i blæren i to timer (om han/hun greier det)
  • Deretter vannlatning

Observasjoner

  • Hyppig og sviende vannlatning de første dagene etter hver behandling er vanlig
  • Lett blodtilblandet urin kan forekomme
  • Influensalignende symptomer, oftest samme dag og dagen etter

Av og til opplever pasienten så store birvirkninger/plager at behandlingen må avsluttes.

Kontroller 

  • De første årene etter avsluttet behandling følges pasienten med cystoskopikontroller hver tredje måned
  • Videre kontroller vurderes individuelt

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020