Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BCG-instillasjon i blære

Gjennomføring

  • Sett inn kateteret etter steril prosedyre
  • Tøm urinblæren
  • Sett overgangsslangens katetertipp inn i kateteret
  • Innstiller BCG-oppløsningen fra sprøyten, væsken settes rolig inn over cirka to minutter
  • Trekk ut kateteret
  • Legg alt brukt utstyr i gul pose og i risikoavfall

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020