Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BCG-instillasjon i blære

Forberedelse

  • Dekk opp med utstyr til steril prosedyre
  • Bland Onco TICE® 12,5 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml ved hjelp av lukket overgangslange/system eller under LAF-benk
  • Be pasienten late vannet og avgi en urinprøve som stixes for eventuell UVI
  • Ved tegn til infeksjon, konferer med lege før instillasjon

Informasjon til pasienten

Under behandlingen og to uker etter

  • Sittende vannlatning for å unngå søl av urin
  • Tørke urinrørsåpningen med papir som kastes i toalettet før håndvask med vann og såpe
  • Bruke eget håndkle i hele perioden
  • Vise hensyn i omgang med personer med nedsatt immunforsvar og unngå direkte kontakt (for ikke å overføre BCG-smitte)
  • Ved samleie skal menn bruke kondom

Ellers gis generell informasjon om behandlingen og mulige bivirkninger/plager.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020