Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BCG-instillasjon i blære

Utstyr

 • Kateteriseringsett med sterile hansker, tupfere, kompresser, pinsett, dekkstykke og pussbekken
 • Klorhexidin® 0,5 mg/ml
 • Sprøyte 50 ml
 • Natriumklorid 9 mg/ml, 50 ml
 • Overgangsslange
 • Lukket system for utblanding og instillasjon i blæren
 • Engangskateter
 • Xylocain® gel
 • Hetteglass med Onco TICE® 12,5 mg (Oppbevares i kjøleskap, tåler bare noen timer i romtemperatur)
 • Hansker, frakk, munnbind
 • Gul pose til avfall

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020