Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BCG-instillasjon i blære

Generelt

Intravesikale blæreinstillasjonsregimer med BCG (Bacillus Calmette-Guerin) instillasjon utføres hos alle pasienter med høy risiko for tilbakefall etter transuretral reseksjon av blæren (TUR-B). Ved å installere BCG i blæren vil blæren selv starte produksjon av antistoffer, som så vil angripe kreftcellene.

  • Induksjonskur: en instillasjon per uke over 6 uker
  • Vedlikehold- oppfølgingskur: en instillasjon per uke over 3 uker

Induksjonskuren gjennomføres hos alle. Inntil 50 % av de som ikke responderer på induksjonskuren, responderer på en induksjonskur nummer to. Gjennomføring av gjentatte vedlikeholdskurer over inntil 3 år må veies opp mot tumorrisiko og tolerabilitet. Generelt bør pasienter med høy risiko tumor (TIS, T1G3) få full vedlikeholdskur. Prosedyren utføres poliklinisk. På Rikshospitalet/Radiumhospitalet praktiseres det individuell vurdering av hvor ofte, og når det skal gjennomføres vedlikeholdskur.

Indikasjoner 

  • Tre episoder med tumormanifestasjon i løpet av 18 måneder
  • Førstegangs T1G2/3
  • Primær TIS, eventuelt konkomitant TIS i flere lokalisasjoner
  • Multiple residiv ved første eller andre kontroll etter TUR-B, spesielt hvis det var multiplisitet eller primærtumor var stor  (³ 3 cm)

Mål

Behandling av overfladisk overgangsepitelkreft (Ta, T1) i blæren

  • Redusere tilbakefallsfrekvens
  • Hindre at sykdommen progredierer 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020