Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Oppfølging

Postoperativt ligger pasienten med gjennomskyll i 3-veis kateter.

 • Skylleveæsken/urinen observeres
  • Mengde
  • Farge
  • Koagler
 • Hastigheten på gjennomskyllingen reguleres etter hvor blodig væsken er
 • Ved stopp på grunn av koagler skylles manuelt med katetersprøyte og Natriumklorid 9 mg/ml
 • Vanligvis stoppes gjennomskyllingen dagen etter inngrepet, men er avhengig av hvor mye det blør. Stoppes etter samråd med lege.
 • Seponer kateteret etter samråd med lege
 • Observer etter seponering
  • At spontanurin kommer i gang
  • Vannlatningsmønster etter inngrepet
 • Scanning av resturin og flowmetri utføres før hjemreise

Kort tid etter gjennomgått TUR-B kan pasienten vanligvis reise hjem, men det må informeres om at det først er etter histologisvaret man vet om primærbehandlingen kan avsluttes. Histologisvaret kan ofte vise usikre reseksjonrender til sidene (avgrensingbiopsier) eller i dypet under tumor. Hvis dette er tilfelle må pasienten gjennomgå en ny TUR-B for å ta nye biopsier, både til sidene og i dypet. Først når pasienten er erklært tumorfri er vedkommende klar for å gå over til kontrolloppfølging. Pasienten skal informeres om at sykdommen kan komme tilbake etter mange år og at tumortypen (grad) kan endre seg ved residiver. Har man først en gang fått påvist urotelkreft finnes sannsynligvis en livslang risiko for utvikling av nye tumorer, størst er faren ved høy malignitetsgrad.

Kontroll

Kontroll med cystoskopi etter 3 måneder på urologisk poliklinikk.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020