Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Gjennomføring

  • Sett Xylocain® gel i urinrør.
  • Før resektoskopet inn via urinrøret og inn i urinblæren.
  • Inspiser blæren for patologiske funn.
  • Reseser vev/overfladiske tumorer i blæren ved hjelp av en strømførende slynge . Vevsbitene blir værende inne i blæren og sårflatene vil blø, det er derfor nødvendig med skylling i arbeidsområdet. Når blæren blir full av skyllevæske trekkes reseksjonsinstrumentet ut av resektoskopet for å slippe væsken ut. Alternativt kan det benyttes et suprapubisk kateter for å gi kontinuerlig drenering.
  • Koaguler eventuelle blødninger kontinuerlig.
  • Tøm blæren for resesert vev og koagler ved hjelp av evakuator .
  • Kontroller hemostase.
  • Legg inn 3-veis kateter for kontinuerlig gjennomskyll.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020