Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Forberedelser

  • Pasienten informeres om at det er vanlig med noe blod og koagler i urinen de første dagene etter inngrepet
  • Urin stix - ved utslag gis antibiotikaprofylakse
  • Premedikasjon etter liste
  • Pasient i benholdere
  • Diatermiplate settes på låret
  • Steril vask og oppdekning

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020