Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Utstyr

  • Cystoskopisett
  • Resektoskop nummer 24 eller 27  
  • Optikk 30¤
  • Evakuator
  • 3-veis kateter nr 20
  • Lyskilde
  • Lysledning
  • Diatermiledning
  • Diatermi
  • Diatermiplate med ledning

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020