Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av Brickerblære

Oppfølging

Postoperative observasjoner

 • Sirkulasjon i stomien
 • Suturer, bandasje og huden omkring stomien
 • Urindrenasje
 • Vakumdren seponeres etter forordning
 • Pigtailkateterne fjernes 10. postoperative dag
 • Suturer i operasjonssåret fjernes 12–14 dager postoperativt (hos egen lege)

Opplæring

2. postoperative dag startes opplæring i stomistell. Gjøres så hver dag/annen hver dag alt etter hvilket behov pasienten har. Pasienten skal beherske stomistell ved utskrivning.

Anbefalt kontrollregime

Kontroll hos spesialist 3 og 6 måneder etter inngrepet. Deretter kontroller med 6 måneders intervall over en periode på 5 år. Etter 5 år kan videre oppfølging overtas av fastlege.

Kontrollene bør innbefatte

 • Klinisk undersøkelse med palpasjon av abdomen og transrektal eksplorasjon
 • Blodprøver: Hb, Kreatinin, ALP, venøs syre-base-bestemmelse (bør følges spesielt nøye ved tendens til stigende kreatinin), Vitamin B12 (følges fra 2 år)
 • Røntgen toraks (etter 2 år x 1 årlig)
 • CT-urografi gjøres etter 3 måneder og 1 år. Om disse er tilfredsstillende gjøres CT-urografi senere mer på indikasjon (hematuri, klinisk UVI, flankesmerter). Noe mer liberal med CT-urografi ved TIS. For overvåking av hydronefroseutvikling er ultralyd nyrer et alternativ.
 • Urin til cytologi

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020