Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av Brickerblære

Gjennomføring

 • Ved hjelp av langt midtlinjesnitt gjøres åpning av buken eller man gjør operasjonen med robot med fjerning av urinblære og lymfeknuter før man gjør urinavledning.
 • Lokaliser urinledere og sett disse av ned mot blæren på begge sider
 • Peritoneum åpnes omkring blæren
 • Gå så i midltlinjen og finn sjiktet mellom blære og rektum  
 • Deler sideligamenter med klips
 • Gå fortil og åpne endopelvine bekkenfascie

Fjerning av hovedpreparatet

 • Hos menn frigjøres forsiktig nevrovaskulære bundel på hver side av prostata fra prostata ved hjelp av en skarp saks, og det bør tilstrebes nervebesparende teknikk for å bevare mest mulig ereksjonsevne 
 • Hos kvinner tilstrebes å bevare mest mulig lengde av skjeden
 • Gå så bak mot urinblæren - hold litt god margin inntil preparatet er løsnet

  Kutan ureteroileostomi ad modum Bricker

 • Sjalt ut et tynntarmsegment, cirka 30 cm langt
 • Anlegg en Wallace – anastomose mellom urinledere og proksimale del av segmentet
 • Anlegg deretter en vanlig eversjons-ileostomi
 • Legg opp pigtailkatetere til nyrebekken begge sider
 • Gjenopprett tarmkontinuiteten med en side-til-side anastomose med klipsmaskin, eventuelt forsterke med suturer
 • Sjekk at anastomosene faller pent uten stramming og at det er pen farge på alle tarmavsnitt
 • Legg ned vakumdren og legg pigtailkateterene ut
 • Lukk buken med monofilamentær fortløpende sutur
 • Preparat til histologi

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020