Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av Brickerblære

Forberedelser

Preoperativ forberedelse av pasient

  • Antibiotikaprofylakse
  • Tromboseprofylakse  
  • Preoperativ hårfjerning for abdominalsnitt

 Preoperativ klargjøring på operasjonsstue

  • Bordtopp i forhold til pasient og inngrep (gyn-bord til kvinner)
  • Eventuelt skinne
  • Diatermi
  • Sug
  • Innleggelse av foleykateter

Dekkemetode

  • Menn: firkantdekking, penis fri
  • Kvinner: rygg/benholdere

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020