Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av ortotopt blæresubstitutt ad modum Studer

Oppfølging

  • Fjern pigtailkateter til nyrene etter 10 dager
  • Foleykateteret fjernes oftest etter tre uker

Pasienten bør opplæres i selvkateterisering før utskrivelse.

Kontroll

Risiko for tumorprogresjon etter radikal cystektomi avhenger sterkt av det histopatologiske T-stadiet. Trinnvis økende risiko ut fra tumorstadium.

Anbefalte kontrollrutiner

Kontroll hos spesialist 3 og 6 måneder etter inngrepet. Deretter kontroller med 6 måneders intervall over en periode på 5 år. Etter 5 år kan videre oppfølging overtas av fastlege.

Kontrollene bør innbefatte

  • Klinisk undersøkelse med palpasjon av abdomen og transrektal eksplorasjon
  • Blodprøver: Hb, kreatinin, ALP, venøs syre-base-bestemmelse (bør følges spesielt nøye ved tendens til stigende kreatinin), vitamin B12 (følges fra 2 år)
  • Røntgen thorax. (Etter 2 år x 1 årlig)
  • CT-urografi gjøres etter 3 måneder og 1 år. Om disse er tilfredsstillende gjøres CT-urografi senere mer på indikasjon (hematuri, klinisk UVI, flankesmerter). Noe mer liberal med CT-urografi ved TIS. For overvåking av hydronefroseutvikling er ultralyd nyrer et alternativ.
  • Skopi av urinrør og blæresubstitutt x 1 årlig, eventuelt supplert med "vaskecytologi"
  • Måling av residualurin i blæresubstitutt
  • Skopi av gjenværende urinrør hos risikopasienter x 1 årlig der det ikke ble gjort uretraktomi

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020